:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแงง

29 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแงง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแงง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร