:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: โครงการ9ย่าง เพื่อสร้างลูก และการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0-5ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

14 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแงง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแง

ในฐานะหน่วยบริการสาธารณสุขได้จัดทำโครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก และการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแงง โดยมีนายกประดุน โนจิตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

 

 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร