:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: โครงการรณรงค์กำจัดขยะตำบลแงง 2565

14 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลแงง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลแงง นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม

รณรงค์กำจัดขยะ โดยการออกประชาสัมพันธ์เดินรณรงค์และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ตามหลัก 3 Rs ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแงง เส้นทางระหว่างบ้านหนองเงือก ถึงหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแงง

 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร