:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำลูกประคบสมุนไพร 2565

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแงง ในฐานะหน่วยบริการสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแงง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทำลูกประคบสมุนไพร เพื่อให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ การทำลูกประคบสมุนไพร ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจซึ่งจะช่วย

แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ อาทิเช่น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง  ปวดขา เพื่อนำความรู้ไปดูแลตนเอง และครอบครัว ซึ่งการอบรม

ในครั้งนี้ นายมณเทียน ไชยยะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงง มาเป็นประธานในพิธีเปิด 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร