:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

22 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแงง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปัว ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีเป้าหมายให้ตำบลแงงปลอดจากโรคพิษสุขบ้า 100% ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้

มีสุนัขและแมวที่ฉีดวัคซีนจำนวน 358 ตัว


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร