:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กเยาวชนประชาชนตำบลแงง รุ่นที่ 2 ปี 2565

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่่วนตำบลแงง ได้ร่วมกันกับ โรงเรียนเมืองแงง ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เด็กเยาวชนประชาชนตำบลแงง รุ่นที่ 2 ณ.หอประชุมโรงเรียนเมืองแงง ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ

เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแงง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแงง

ครู และเจ้าหน้าที่ โดยมีนายประดุน โนจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงง เป็นประธานในพิธีเปิด


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร