:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: โครงการฝึกอาชีพตีมีด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

21 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลแงง โดย อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลแงง (อสร.) ได้ติดต่อประสานงานขอรับการสนับสนุน

โครงการฝึกอาชีพ การตีมีด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน เพื่อฝึกอาชีพให้กับกลุ่มตีมีดบ้านหัวเมือง

ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านหัวเมือง 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร