:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: ข่าวประชาสัมพันธ์ *** บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ***

22 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

คนพิการสามารถใช้โปรแกรมจะแสดงข้อมูลตามบัตรประจำตัวคนพิการ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลข

บัตรประชาชน ของผู้ใช้งานรวมถึงรูปถ่าย ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน และยังมีการแสดง QR Code ที่ใช้ในสแกนเพื่อรับ

บริการจากทั้งภาครัฐ และเอกชน

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมบัตรประตัวดิจิทัลเพื่อคนพิการ

สำหรับ Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=dep.smartcard

สำหรับ iOS : https://apps.apple.com/th/app/บ-ตรคนพ-การ/id1561584845


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร