:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: ประเพณีแข่งเรือ

31 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

จัดขึ้นประมาณเดือนกันยายนของทุกปี เป็นประเพณีของบ้านหนองเงือก หมู่ 3 ตำบลแงง จัดแข่งขันตั้งแต่บริเวณสะพานเขียว บ้านพาน หมู่ 4 ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ไปจนถึงบ้านหนองเงือก หมู่3 ประเพณีแข่งเรือ ยังเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดน่านด้วย


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร