ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแงง นำโดย นายบุญเย็น ไชยยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงง ประธานสภา สมาชิก พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อสม. รพ.สต.แงง ได้ร่วมกิจกรรม Big cleaning day เก็บขยะสองข้างทางในพื้นที่ตำบลแงงทั้ง
7 หมู่บ้าน

 

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

เข้าสู่ระบบ

คู่มือประชาชน