:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

Q&A

หัวข้อ ผู้ตั้งกระทู้ ตอบ
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง น.ส.ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง น.ส.วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง นายวศิน ไชยยะ 2
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง นายสมศักดิ์ ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง นายประยน อินต๊ะกัน 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง นายสมศักดิ์ ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง น.ส.วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง นายธนวรรฒ์ เต็มอุ่น 1
แจ้งไฟกิ่ง นายวศิน ไชยยะ 1
ซ่อมไฟกิ่ง น.ส.วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายสวัสดิ์ สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิ์ ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธรีพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิ์ ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 นางทิพรัตน์ วังแสง 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายสวัสดิ์ สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส.วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิ์ ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม .1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมแซมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส.วิไลวรรณ โนจิตร 2
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่งถนน ม.1 น.ส. ณัฐกฤดา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งว่อมไฟกิ่ง ม.2 นายสวัสดิ์ สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นางเพ็ญ ตนภู 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายจารุวัฒน์ อินต๊ะกัน 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 1
แจ้งว่อมไฟกิ่ง ม.2 นางพัชราภรณ์ อินต๊ะกัน 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
123456 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd123456 123456 0
./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u0 123456 0
../../../../../../etc/passwd 123456 0
../../../../../../etc/passwd123456 123456 0
./../../../../../../etc/passwd 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 123456 0
123456 '+(40396*44770)+' 0
123456 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 123456 0
'+(40696*42060)+' 123456 0
/etc/passwd 123456 0
/etc/passwd123456 123456 0
%2fetc%2fpasswd 123456 0
%u2215etc%u2215passwd 123456 0
123456 123456 0
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
.\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1032032222)))and' 123456 0
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini123456 123456 0
123456 123456 0
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1770935812)))and" 123456 0
%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 123456 0
123456 123456 0
%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u0 123456 0
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1269349065))) 123456 0
123456 123456 0
..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1398283474)as/**/int))>'0 123456 0
123456/**/and+0=0 123456 0
.\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and/**/cast(md5('1409093167')as/**/int)>0 123456 0
123456/**/and+3=8 123456 0
..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456'and's'='s 123456 0
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1893562131'))) 123456 0
%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 ${@var_dump(md5(506441073))}; 0
123456'and'b'='g 123456 0
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1969030596')))>'0 123456 0
%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 '-var_dump(md5(151313985))-' 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
123456鎈'"\( 123456 0
123456"and"u"="u 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 expr 974697164 + 829257864 123456 0
123456 123456 0
123456'"\( 123456 0
./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
123456"and"b"="u 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456|expr 966078203 + 937415615 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini123456 123456 0
123456 123456 0
${@var_dump(md5(205478579))}; 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456$(expr 899625810 + 915112636) 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 123456 0
123456 123456 0
123456 ${939172407+862344106} 0
123456 123456 0
'-var_dump(md5(797101553))-' 123456 0
123456&set /A 904853911+996156757 123456 0
123456 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u0 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 /*1*/{{866378467+910094098}} 0
expr 911724513 + 945835591 123456 0
123456 123456 0
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 123456 0
${835599482+944981842} 123456 0
../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
123456 123456 0
123456 ${810571514+916450840} 0
./../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
(select*from(select+sleep(3)union/**/select+1)a) 123456 0
123456 123456 0
123456 ${(932877851+834998214)?c} 0
123456 123456 0
../../../../../../Windows/win.ini123456 123456 0
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 123456 0
123456 #set($c=903472392+848003119)${c}$c 0
123456 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 123456 0
123456'and(select*from(select+sleep(3))a/**/union/**/select+1)=' 123456 0
123456 <%- 818289255+997414555 %> 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 123456 0
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 123456 0
123456 123456 0
123456 ctwqhvkcmzrmrrhrhuud 0
WEB-INF/web.xml 123456 0
123456"and(select*from(select+sleep(3))a/**/union/**/select+1)=" 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 expr 859153018 + 971289890 0
123456 123456 0
123456 123456 0
WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456 123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1689841192)))and' 0
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 123456 0
123456 123456 0
123456 123456|expr 976574036 + 927925795 0
123456 123456 0
ctwqhvkcmzrmrrhrhuud 123456 0
123456 123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1279741743)))and" 0
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(3))>0/**/ 123456 0
../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 123456 0
123456 123456$(expr 961300067 + 823288816) 0
123456 extractvalue(1,concat(char(126),md5(1044430559))) 0
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 123456 0
../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456&set /A 970481921+897036942 0
123456 123456 0
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(3))::text>'0 123456 0
123456 123456 0
../../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1598961628)as/**/int))>'0 0
123456 expr 847644316 + 950392417 0
/*1*/{{898887818+902623883}} 123456 0
123456 123456 0
../../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 123456 0
123456 123456/**/and/**/cast(md5('1107503035')as/**/int)>0 0
${819667876+926988317} 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:3'/**/ 123456 0
123456 convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1455906158'))) 0
../../../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 123456 0
${(884008704+960496995)?c} 123456 0
123456 123456 0
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 123456 0
123456 123456 0
123456 123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1094265158')))>'0 0
../../../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456 123456 0
#set($c=963423601+954473078)${c}$c 123456 0
123456 123456 0
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:3 123456 0
123456 123456 0
../../../../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 123456鎈'"\( 0
123456 123456 0
<%- 837498551+963802437 %> 123456 0
123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',0) 123456 0
123456 123456 0
123456 123456'"\( 0
../../../../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',3) 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',0)='e 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',3)='w 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and+1=1 0
123456 123456/**/and+1=7 0
123456 123456'and'r'='r 0
123456 123456'and'p'='r 0
123456 123456"and"z"="z 0
123456 123456"and"d"="w 0
123456 (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 0
123456 (select*from(select+sleep(3)union/**/select+1)a) 0
123456 123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 0
123456 123456'and(select*from(select+sleep(3))a/**/union/**/select+1)=' 0
123456 123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 0
123456 123456"and(select*from(select+sleep(3))a/**/union/**/select+1)=" 0
123456 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 0
123456 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(3))>0/**/ 0
123456 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 0
123456 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(3))::text>'0 0
123456 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 0
123456 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:3'/**/ 0
123456 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 0
123456 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:3 0
123456 123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',0) 0
123456 123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',3) 0
123456 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',0)='c 0
123456 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',3)='n 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิ์ ไชยยะ 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่งม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งว่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งว่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 0
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งว่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งว่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิื ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.4 นายสมศักดิ์ ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งว่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.6 นายสะอาด มาอินทร์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.7 น.ส. วิไลวรรณ โนจิตร 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.2 นายทองศรี สมมุติ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.5 นายวศิน ไชยยะ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.1 น.ส. ณัฐกฤตา เตชนันท์ 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง ม.3 นายธีรพล ชะเต 0